گالری محسن

گالری محسن یکی از گالریهای فعال در عرصهی هنرهای معاصر در تهران است که از هنگام تاسیس توسط احسان رسولاف در سال ۱۳۸۸ به نمایش آثار هنرمندان ایرانی و بینالمللی پرداخته است. تجربهورزی همواره رویکرد اصلی گالری بوده است. فضای گالری محسن مانند لابراتوار کارخانهای است که هنرمندان و مخاطبان به آزمایش، طرح پرسش و چالش تشویق میشوند. گالری محسن در طول هشت سال فعالیت خود ضمن برگزاری بیش از ۲۰۰ نمایشگاه، کتابها و کاتالوگهای متعددی نیز به چاپ رسانده است. فصلنامهی دوزبانهی گالری محسن (زرد) به مستندسازی، نقد و بررسی آثار هنرمندان، نمایشگاهها و رویدادهای گالری محسن و فضاهای مرتبط با آن میپردازد.

گالری محسن در آرت فر ۱۳۹۷

هنرمندان نمایش داده شده

مهرداد افسری

مجتبی امینی

گوهر دشتی

بهرنگ صمدزادگان

سارا عباسیان

مدیر

احسان رسول­اف

سال تاسیس

۱۳۸۸

راه‌های ارتباطی

نشانی: مدرس شمال، ظفر شرقی، کوچه ناجی، خیابان فرزان، خیابان نوربخش، بلوار مینا، پلاک ۴۲

تلفن: ۲۲۲۵۵۳۵۴ ۰۲۱

info@mohsen.gallery

www.mohsen.gallery