گالری راه ابریشم

راه اﺑرﯾﺷم، اوﻟﯾن ﮔﺎﻟری تخصصی ﻋﮑس پس ازاﻧﻘﻼب، در ﺳﺎل ۱۳۸۰ شروع به کار کرد. راه ابریشم در ابتدا با نمایشگاه‌هایی از آثار عکس‌های استادان این رشته و سپس ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه‌های اﺳﺗﻌدادهای ﺟوان به ﻣﻌرﻓﯽ اﯾن رﺳﺎنه‌ی ﻣﻌﺎﺻر در اﯾران و ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﭘرداﺧت. هدف راه اﺑرﯾﺷم از اﺑﺗدای ﺗﺄﺳﯾس، اﯾﺟﺎد ﺑﺳﺗری ﺑرای فعالیت‌های ﺑﻧﯾﺎدی و ﺗﺧﺻﺻﯽ و ﻣﺗﻌﮭد در زمینه‌ی ﻋﮑﺎﺳﯽ به ﻋﻧوان ﺑﺧش درﺧﺷﺎﻧﯽ از فرهنگ و هنر ﻣﻌﺎﺻر اﯾران ﺑوده اﺳت. به ﺗﺎزﮔﯽ راه اﺑرﯾﺷم در ﮐﻧﺎر ﻋﮑﺎﺳﯽ، همکاری ﺑﺎ هنرمندان ﺑﺧش ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗور، ﻧﻘﺎﺷﯽ طﻧز و ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ را آﻏﺎز ﮐرده و فعالیت‌هایی ﺑﺎ هدف ﻣﻌرﻓﯽ اﯾن حوزه‌های هنر ﻣﻌﺎﺻر برنامه‌رﯾزی ﮐرده اﺳت.

گالری راه ابریشم در آرت فر تیر ۱۳۹۸

هنرمندان نمایش داده شده در آرت فر تیر:

شاهین اسفندیاری

پرگل اینالو

بهمن جلالی

رعنا جوادی

بزرگمهر حسین‌پور

جلال سپهر

شادی قدیریان

بابک کاظمی

تهمینه منزوی

ابراهیم نوروزی

موسس و مدیر:

آناهیتا قبائیان

 

سال تاسیس:

۱۳۸۰

 

راه‌های ارتباطی:

آدرس: بلوار کشاورز، بین خیابان وصال و قدس، شماره ۲۱۰، ساختمان تکنوآجر، طبقه ۴

تلفن:   ۸۸۹۷۷۱۴۸ ۰۲۱

info@silkroadartgallery.com
www.silkroadartgallery.com