زیر زمین دستان

دستان در سال ١٣٩١ توسط ھرمز ھمتیان تأسیس شد و بیشترین نیروی خود را برای نمایش نسل جدید ھنرمندان امروز ایران صرف کرد. از ھمان آغاز کار، دستان ظرفیت‌ھای تازه‌ای را در نسل جدید ھنر ایران دید و با توجه به خصوصیات مکانی خود امکان تجربه­ھای آزادنه‌ای را در اختیار ھنرمندان جوان قرار داد. در سال ١٣٩۴ (دستان +۲) افتتاح شد که یک فضای استاندارد برای نمایش آثار ھنر قرن بیستم و ھنر معاصر جا افتاده­تر ارائه می­کرد. دستان برای دستیابی به پتانسیل‌ھای تازه و ارائه‌ی نمایشگاه‌ھای تجربی و نوآورانه از مکان‌ھای دیگری تحت عنوان »بیرون از دستان «استفاده می‌کند. این فضاھا تاکنون شامل سام‌آرت، قنادی شیرین، وی گالری، اتاق برق و گالری خانه‌ی منوچھری (کاشان) بوده اند.

هنرمندان این نمایشگاه

پوریا آریان پور

فریدون آو

سروژ بارسقیان

سونیا بالاسانیان

علی بهشتی

آیدین خانکشی‌پور

سام سمیعی

مریم عیوضی

نریمان فرخی

برادران قاسمی

سینا قدکساز

مهران مهاجر

همایون سلیمی

 

مؤسس

ھرمز ھمتیان 

 

مدیر

ھرمز ھمتیان 

 

سال تأسیس

١٣٩١

راه‌های ارتباطی

آدرس: تھران، خیابان فرشته، خیابان بیدار، پلاک ۶

تلفن: ۲۲۰۲۳۱۱۳ ۰۲۱

Info@dastangallery.com

http://dastan.gallery

Artworks

Pooya Aryanpour

Black Rainbow

Acrylic on canvas

130 x 180cm

2016

 

Fereydoun Ave

Untitled

Mixed media on canvas

114 x 155cm

2019

 

Seroj Barseghian

Untitled

Oil on canvas

100 x 100cm

2020

 

Ali Beheshti

Untitled

Transfer print, automobile color and charcoal on cardboard

22 x 37cm

2020

 

Ghasemi Brothers

Untitled

Acrylic on canvas

139 x 89cm

2020

 

Maryam Eivazi

Untitled

Acrylic, oil sticks, conte and pencil on linen

190 x 105cm

2020

 

Nariman Farrokhi

Untitled

Oil on paper

21 x 15cm

2020

 

Nariman Farrokhi

Untitled

Oil on paper

21 x 15cm

2020

 

Nariman Farrokhi

Untitled

Oil on paper

21 x 15cm

2020

 

Nariman Farrokhi

Untitled

Oil on paper

21 x 15cm

2020

 

Mehran Mohajer

Untitled

Inkjet archival print under diasec

35 x 35cm

Edition of 5 plus 2 AP, edition 1 of 5

2018

 

Mehran Mohajer

Untitled

Inkjet archival print under diasec

70 x 70cm

Edition of 5 plus 2 AP, edition 1 of 5

2018

 

Homayoun Salimi

Untitled

Acrylic (mixed media) on canvas

100 x 100cm

2010

 

Sam Samiee

The Loom #1

Acrylic on canvas

190 x 140cm

2019

 

Aidin Xankeshipour

Untitled

Acrylic and ink on canvas

100 x 130cm

2020

 

Sonia Balassanian

Rain

Acrylic on canvas

97 x 156.5cm

1998

 

Ali Beheshti

Untitled

Transfer print, automobile color and charcoal on cardboard

22 x 37cm

2020