گالری دستان

دستان در سال ١٣٩١ توسط هرمز همتیان تأسیس شد و بیشترین نیروی خود را برای نمایش نسل جدید هنرمندان امروز ایران صرف کرد. از همان آغاز کار، دستان ظرفیت‌های تازه‌ای را در نسل جدید هنر ایران دید و با توجه به خصوصیات مکانی خود امکان تجربه های آزادنه‌ای را در اختیار هنرمندان جوان قرار داد. در سال ١٣٩۴ »دستان + «٢« افتتاح شد که یک فضای استاندارد برای نمایش آثار هنر قرن بیستم و هنر معاصر جا افتاده تر ارائه می کند. دستان برای دستیابی به پتانسیل‌های تازه و ارائه‌ی نمایشگاه‌های تجربی و نوآورانه از مکان‌های دیگری تحت عنوان »بیرون از دستان «استفاده می‌کند. این فضاها تاکنون شامل سام‌آرت، قنادی شیرین، وی گالری و به تازگی اتاق برق و گالری خانه‌ی منوچهری (کاشان) بوده اند.

گالری دستان در آرت فر تیر ۱۳۹۸

هنرمندان نمایش داده شده در آرت فر تیر:

منتخبى از Outsider Art به انتخاب مرتضى زاهدى

گالری دستان در آرت فر تیر ۱۳۹۸

هنرمندان نمایش داده شده در آرت فر تیر:

پی‌بک

مؤسس و مدیر:

هرمز همتیان

 

سال تاسیس:

۱۳۹۱

راه‌های ارتباطی:

آدرس: تهران، خیابان فرشته، خیابان بیدار، پلاک ۶

تلفن: ۰۲۱۲۲۰۲۳۱۱۳

Info@dastangallery.com

www.dastan.gallery