گالری اُ

گالری اُ در آبان ماه سال ۱۳۹۳ با تعهد و تمرکز بر معرفی هنرمندان جوان، با استعداد و ناشناخته توسط ارکیده درودی در تهران تاسیس شد. در این مسیر، آشنایی بیشتر با هنرمندانی که نادیده گرفتن نقش ایشان در هنر ایران ناممکن است، گالری خود را موظف به نمایش و نشر چاپ این هنرمندان نیز می‌داند.

گالری ا در آرت فر ۱۳۹۷

هنرمندان نمایش داده شده

امید بازماندگان

شیده تامی

محمد خلیلی

امید مشکسار

مدیر و موسس

ارکیده درودی

سال تاسیس

۱۳۹۱

راه‌های ارتباطی

نشانی: خیابان کریم خان، خیابان سنایی، خیابان خدری، پلاک ۱۸، طبقه اول

تلفن: ۸۸۳۲۴۸۲۸ ۰۲۱

info@ogallery.net

www.ogallery.net