نگارخانه‌ی اثر

نگارخانه‌ی اثر در تاریخ پنجم آبان ١٣٧٨ فعالیت خود را با مدیریت ھنری امید تھرانی در مکان اولیه‌ی خود واقع در محله‌ی درکه  تھران آغاز نمود. پس از چھار سال و با پشتیبانی یکی از مھم‌ترین حامیان ھنر ایران، خانم مریم کیھان (علوی) این نگارخانه به مکان کنونی خود واقع در خیابان ایرانشھر نقل مکان کرد. از بدو تأسیس تاکنون، نگارخانه‌ی اثر به کشف و حمایت ھنرمندان، ترویج ھنر ایران در داخل و خارج از کشور، جذب مجموعه‌داران ایرانی و غیرایرانی خارج از کشور به ھنر معاصر ایران و ھمچنین ایجاد مجموعه داران جدید پرداخته است.  ھمچنین، با ھدف ارتقای سطح کیفی خدمات ھنری، این نگارخانه به آموزش و حمایت نیروھای متخصص در زمینه‌ھای حرفه‌ای مربوط به برگزاری نمایشگاه، مجموعه‌داری، بایگانی و نگه‌داری آثار ھنری و ھمچنین مرمت آثار ھنری فعالیت داشته است. از دیگر فعالیت‌ھای فرھنگی نگارخانه‌ی اثر، حمایت مالی از نشر کتب ھنری و تھیه و چاپ کاتالوگ‌ھای نمایشگاه‌ھای داخلی و خارجی بوده است. در حال حاضر، نگارخانه‌ی اثر با مجموعه‌ی بزرگی از ھنر مدرن و معاصر ایران و ھمچنین با ھمراھی تعدادی از ھنرمندان معاصر به فعالیت حرفه‌ای مشغول است.

 

هنرمندان این نمایشگاه

ایمان افسریان

شاه‌پری بهزادی

مجتبی تاجیک

الهه حیدری

جواد مدرسی

وحید حکیم

مؤسس

امید تهرانی

 

مدیران

امید تهرانی

مریم مجد

 

 

سال تأسیس

١٣٧٨

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشھر، کوی برفروشان، شماره ١۶

تلفن: ٨٨٣٢۶۶٨٩ ٠٢١

 

Info@assarartgallery.com

www.assarartgallery.com

Artworks

Iman Afsarian

Untitled

Oil on canvas

100 x 133cm

2020

 

Shahpari Behzadi

Untitled

Acrylic on canvas

180 x 210cm

2020

 

Vahid Hakim

Untitled

Ink and charcoal on paper

32.5 x 45cm

 

Vahid Hakim

Untitled

Ink and charcoal on paper

35 x 29cm

 

Elahe Heidari

Untitled

Oil on canvas

Triptych 70 x 180cm overall, 70 x 60cm each panel

2017

 

Mojtaba Tajik

Untitled

Acrylic on canvas

180 x 112cm

2020

 

Javad Modaresi

Untitled

Oil on canvas

135 x 150cm

2020