گالری آب انبار

آب انبار نھادی مستقل و خصوصی است که دغدغه ی پیشبرد ھنر معاصر در ایران را در سر دارد. آب انبار سعی بر فراھم کردن بستری دارد که در ان موقعیت لازم برای تولید و نمایش ھنر معاصر و فعالیتھای فرھنگی وابسته به آن در ایران و ھمچنین سطوح بین المللی فراھم آید.

عموما، اھداف اصلی آب انبار از طریق فعالیت ھایی ھدفمند دنبال می شود که این فعالیت ھا اغلب شامل نمایش آثار ھنری، سخنرانی، نمایش فیلم، پرفورمانس، نشر، رویدادھا و پروژه ھای ھنری می باشد.

آب انبار در سال ١٣٩٣ توسط سلمان متین فر تاسیس و ثبت شده است. نھادی است که از پیشرفت حرفه ای ھنرمندان پشتیبانی می کند و مکانی را جھت گفتمان میان ھنرمندان داخلی و بین المللی پیرامون مباحث ھنری فراھم آورده است. یکی از اھداف اصلی ما تشکیل یک نھاد فرا مرزی است که با نمایش آثار ھنرمندان خارجی در کنار ھنرمندان داخلی میسر می شود.

آب انبار در بافت مرکزی شھر تھران واقع شده است. اکثر مخاطبان ما ھنرمندان محلی، حامیان و علاقه مندان به ھنر معاصر ھستند. ھدف ما آگاه کردن مخاطب محلی و بینالمللی مان از طریق تولید و نمایش آثار تفکر برانگیزی می باشد که باعث ارتقاع ھنر معاصر ایران و فعالیتھای بین المللی ھنرمندان است.

گالری آب انبار در آرت فر ۱۳۹۷

هنرمند نمایش داده شده:

سیراک ملکونیان

مؤسس و مدیر:

سلمان متین فر

مدیر:

یاسمن متین فر

راه های ارتباطی

آدرس: تهران، دروازه دولت، خیابان انقلاب، خیابان خاقانی، کوچه روشن منش، پلاک ۲

تلفن: ۸۸۸۶۰۷۰۳ ۰۲۱

info@ab-anbar.com
www.ab-anbar.com