پروژه‌­های ۰۰۹۸۲۱

«پروژه­‌های ۰۰۹۸۲۱» فضایی در مرکز شهر تهران است.

برای نمایش، باز تولیدَ و تولید نسخه‌­های محدود، کتاب­‌ها و طیف وسیعی از آثاِر هَنری با تکنیک­‌های مختلف که با هَنرَمنداِن صاحِب­‌نام و روبهُ­‌رشد همکاری می­‌کند.

«۰۰۹۸۲۱گفت­‌وگو »

پروژه­‌ی کتاب­‌های ݣُفت­‌وگو با هَنرَمنداِنُ معاصِر ایران یکی از برنامه­‌های همیشگِی ما است که به دو زباِن انگلیسی—فارسی، منتشر می­‌شود.

هم­زمان با رونمایی کتاب، چند اثر اصل همراه با برخی از آثار بازتولید شده‌­ی هنرمند –در ۲۱ نسخه- نمایش داده می­‌شود.

پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱ در هفته هنر ۱۳۹۷

رونمایی از کتاب گفت‌وگوی وحید حکیم با محمدحسین عماد. َهمَ زمان با رونمایی ݣتاب، چندَ اَثر اصل همراه با برخی از آثارباز تولید شده‌ی ُهَنرَمند-در ۲۱ نسخه -نمایش داده می‌شود.

 

هنرمند این نمایشگاه

محمد حسین عماد

مؤسس

ایمان صفایی

مدیر

ایمان صفایی

Contact

کریمخان زند، خردمند شمالی،کوچه هجدهم، پلا ک ۲۵، طبقه اول

تلفن.: ۸۸۸۳۱۳۸۳ ۰۲۱

009821projects@gmail.com

www.009821projects.com