پروژه ھای ٠٠٩٨٢١

«پروژه ھای ٠٠٩٨٢١« فضایی در مرکز شھر تھران است که در سال ١٣٩۶ تأسیس شد. این فضا برای نمایش، بازتولید و تولید نسخه‌ھای محدود از آثار ھنری با تکنیک‌ھای مختلف و انتشار کتاب، با ھنرمندانی از طیف‌های گسترده همکاری می‌کند.

 »٠٠٩٨٢١ گُفت‌وگو« پروژه‌ی کتاب‌ھای گُفت‌وگو با ھنرمندان معاصر ایران است. این پروژه به شکل کتاب‌ھایی دوزبانه (انگلیسی/فارسی) منتشر می‌شود  ھم‌زمان با رونمایی کتاب، یک اثر اصل ھمراه با برخی از آثار بازتولید شده‌ی ھنرمند، در ٢١ نسخه نمایش داده می‌شود.  ھنرمندانی که کتاب‌شان در پروژه‌ھای ٠٠٩٨٢١ منتشر و آثارشان بازتولید شده شامل احمد مرشدلو، محمود بخشی، علی نصیر، شادی قدیریان، محمدحسین عماد، مجتبی امینی، فرح اصولی و رضا عابدینی ھستند. این پروژه در آینده برنامه‌ھای متعددی برای انتشار و نمایش دارد.

 

هنرمندان این نمایشگاه

فرح اصولی

مجتبی امینی

محمود بخشی

رضا عابدینی

شادی قدیریان

علی نصیر

مؤسس

ایمان صفایی

 

مدیر

ایمان صفایی

 

سال تأسیس

١٣٩۶

راه های ارتباطی

آدرس: تھران، کریم خان زند، خیابان سنایی، خیابان ھجدھم، پلاک ٢۵

تلفن: ۸۸۸۳۱۳۸۳ ۰۲۱

009821projects@gmail.com

www.009821projects.com

Artworks

Ali Nassir

Untitled

Silkscreen on Fabriano ROSASPINA paper 285gr acid-free 100% cotton base

59 x 42 cm (each)

Edition 5 of 21

Signed and numbered by the artist.

Published by 009821 Projects.

2018

 

Ali Nassir

Untitled

Silkscreen on Fabriano ROSASPINA paper 285gr acid-free 100% cotton base

59 x 42 cm (each)

Edition 10 of 21

Signed and numbered by the artist.

Published by 009821 Projects.

2018

 

Ali Nassir

Untitled

Silkscreen on Fabriano ROSASPINA paper 285gr acid-free 100% cotton base

59 x 42 cm (each)

Edition 14 of 21

Signed and numbered by the artist.

Published by 009821 Projects.

2018

 

Ali Nassir

Untitled

Silkscreen on Fabriano ROSASPINA paper 285gr acid-free 100% cotton base

59 x 42 cm (each)

Edition 1 of 21

Signed and numbered by the artist.

Published by 009821 Projects.

2018

 

Ali Nassir

Untitled

Silkscreen on Fabriano ROSASPINA paper 285gr acid-free 100% cotton base

59 x 42 cm (each)

Edition 12 of 21

Signed and numbered by the artist.

Published by 009821 Projects.

2018

 

Ali Nassir

Untitled

Silkscreen on Fabriano ROSASPINA paper 285gr acid-free 100% cotton base

59 x 42 cm (each)

Edition 12 of 21

Signed and numbered by the artist.

Published by 009821 Projects.

2018

 

Mojtaba Amini

Xabt-e Aswa

Bitumen and lead

41.5 x 59 cm

Edition 8 of 21

Signed and numbered by the artist.

Published by 009821 Projects.

2019

 

Mojtaba Amini

Al-Mawt Al-Asvad

Bitumen and lead

41.5 x 59 cm

Edition 3 of 21

Signed and numbered by the artist.

Published by 009821 Projects.

2019

 

Mojtaba Amini

Al-Sabr Al-Jameel

Bitumen and lead

41.5 x 59 cm

Edition 15 of 21

Signed and numbered by the artist.

Published by 009821 Projects.

2019

 

Farah Ossouli

Delacroix and I from the Listen! Do You Hear Darkness Blowing series

Digital print on velvet fine art paper 260gr acid-free 100% cotton base, bright white paper velvet texture matte

42 x 59 cm (each) 59 x 126 cm (Triptych)

Edition 2 of 21

Signed and numbered by the artist.

Published by 009821 Projects.

2019

 

Farah Ossouli

Good and Evil

Digital print on velvet fine art paper 260gr acid-free 100% cotton base , bright white paper velvet texture matte

42 x 30 cm (each) 42 x 90 cm (Triptych)      

Edition 13 of 21

Signed and numbered by the artist.

Published by 009821 Projects.

2019

 

Farah Ossouli

Michelangelo, Ahmad and I from the Wounded Virtue series

Digital print on velvet fine art paper 260gr acid-free 100% cotton base, bright white paper velvet texture matte

42 x 59 cm

Edition 11 of 21

Signed and numbered by the artist.

Published by 009821 Projects.

2019

 

Farah Ossouli

Goya and I from the Listen! Do You Hear Darkness Blowing series

Digital print on velvet fine art paper 260gr acid-free 100% cotton base, bright white paper velvet texture matte

42 x 59 cm

Edition 3 of 21

Signed and numbered by the artist.

Published by 009821 Projects.

2019

 

Reza Abedini

From the Imperfect Circles series

Photo etching on Fabriano ROSASPINA paper 285gr acid-free 100% cotton base

59.4 x 42 cm (each)

Edition 2 of 21

Signed and numbered by the artist.

Published by 009821 Projects.

2019

 

Reza Abedini

From the Imperfect Circles series

Photo etching on Fabriano ROSASPINA paper 285gr acid-free 100% cotton base

59.4 x 42 cm

Edition 3 of 21

Signed and numbered by the artist.

Published by 009821 Projects.

2019

 

Reza Abedini

From the Imperfect Circles series

Photo etching on Fabriano ROSASPINA paper 285gr acid-free 100% cotton base

59.4 x 42 cm

Edition 2 of 21

Signed and numbered by the artist.

Published by 009821 Projects.

2019

 

Reza Abedini

From the Imperfect Circles series

Photo etching on Fabriano ROSASPINA paper 285gr acid-free 100% cotton base

59.4 x 42 cm

Edition 2 of 21

Signed and numbered by the artist.

Published by 009821 Projects.

2019

 

Reza Abedini

From the Imperfect Circles series

Photo etching on Fabriano ROSASPINA paper 285gr acid-free 100% cotton base

59.4 x 42 cm

Edition 3 of 21

Signed and numbered by the artist.

Published by 009821 Projects.

2019

 

Reza Abedini

Alef

Silkscreen on kraft paper

100 x 70 cm

Edition 3 of 21

Signed and numbered by the artist.

Published by 009821 Projects.

2019

 

Reza Abedini

Frenzied

Silkscreen on kraft paper

100 x 70 cm

Edition 3 of 21

Signed and numbered by the artist.

Published by 009821 Projects.

2019

 

Reza Abedini

Death Lover

Silkscreen on Fabriano ROSASPINA paper 285gr acid-free 100% cotton base

100 x 70cm

Edition 4 of 21

Signed and numbered by the artist.

Published by 009821 Projects.

2019

 

Mahmoud Bakhshi
J’adore Jumeirah
Acrylic on plastic trap
100 x 120 cm
Edition 2 of 3
2018

 

Shadi Ghadirian

Ctrl+Alt+Del

Digital print on velvet fine art paper 260gr, acid-free 100%, cotton base bright white paper velvet texture matte

25 x 35 cm (each)

Portfolio number (10 works): 2 of 21

Signed and numbered by the artist.

Published by 009821 Projects.

2018