هفته هنر تیر ۱۳۹۹بازگشت به صفحه اصلی

‎تیرآرت، با تأسف بسیار، اعلام می‌کند که برگزاری رویدادهای فیزیکی خود را تا اطلاع ثانوی معلق کرده است. دلیل این تصمیم دشوار، شرایط فعلی همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ در سراسر دنیا و خطرات بالقوه‌ی برگزاری رویدادهای حضوری است. ایمنی و سلامت عمومی اولویت‌های تیرآرت هستند، و امیدواریم بتوانیم در شرایطی که این اولویت‌ها در خطر قرار نگیرند، به برنامه‌ریزی معمول خود بازگردیم. در این اثناء، برنامه‌های آن‌لاین تیرآرت برقرار، و دفتر تیر، مطابق با دستورالعمل‌های مصوب، در ساعات معمول کاری فعال خواهد بود. برای همه آرزوی تندرستی داریم، و ضمن امید برای بهبود شرایط فعلی، امیدواریم به زودی دیدار ممکن شود.