آرت فر تیر ۱۳۹۷بازگشت به صفحه اصلی

اولین آرت فر تیر، ۳ تا ۹ تیر ماه ۱۳۹۷ در فضایی ۱۷۰۰ متر مربعی در مجتمع تجاری آوا سنتر مختص هنر معاصر و اجراهای بینارشته‌ای برگزار شد. این رویداد یازده گالری پایتخت ایران را زیر یک سقف جمع کرد و برنامه سلسله نشست‌های برای آشنا کردن عموم مردم با ساز و کار یک آرت فر نیز در آن گنجانده شده بود. موفقیت آرت فر تیر ۱۳۹۷ – که در اجرای درجه یک، فروش سالم و نقدهای مطبوعاتی دلگرم کننده دیده شد – قابلیت آن را برای بدل شدن به رویدادی بزرگ‌تر با پروژه‌ها وسیع‌تر در سال‌های آينده تقویت کرد.

گالری‌ها

TEER ART TALKS 2018

تمام نشست‌ها توسط بنیاد پژمان و سهراب کاشانی برنامه‌ریزی شدند.

مدیر فنی: جاوید قائم مقامی

Panel Discussion #1

Iranian Art Market

4-5:30pm

Moderator: Dina Nasser-Khadivi

Panelists: Zahra Jahanbakhsh

William Lawrie (Skype), Roxane Zand (Skype)

Panel Discussion #2

The Role of Art Fairs in Boosting Local and International Art Market

6-7:30pm

Moderator: Maryam Majd

Panelists: Myrna Ayyad, Hormoz Hematian

  • Wednesday June 27

Panel Discussion #3

Collecting Contemporary Art

4-5:30pm

Moderator: Hamidreza Pejman

Panelists: Daniele Balice, Kamran Diba (Skype), Huma Kabakci (Skype)

Lecture #1

The Rise of the Global Art Market / Collecting Photography

6-7:30pm

Lecture by Jeffrey Boloten followed by Q&A

  • Thursday June 28

Panel Discussion #4

The Role of Vision in the Gallery Processes

4-5:30pm

Moderator: Ashkan Zahraei

Panelists: Orkideh Daroodi, Amir Hossein Etemad, Yasaman Matinfar, Ehsan Rasoulof

Panel Discussion #5

Institutional Collecting through Art Fairs

6-7:30pm

Moderator: Yashar Samimi Mofakham

Panelists: Claire Davies (Skype), Venetia Porter (Skype), Louisa Macmillan (Skype)

  • Friday June 29

Panel Discussion #6

Prints and Multiples: Developing Collections

4-5:30pm

Moderator: Yashar Samimi Mofakham

Panelists: Ali Bakhtiari, Richard Noyce (Skype), Tarlan Rafiee

Lecture #2

How the Art Market has Tremendously Changed in the Last Years

6-7:30pm

Lecture by Judith Benhamou-Huet followed by Q&A

  • Saturday 30 June

Panel Discussion #7

Making Private Collections Public

4-5:30pm

Moderator: Ali Bakhtiari

Panelists: Mohammad Afkhami (Skype), Ehsan Lajevardi, Hamidreza Pejman